Kinderdiëtetiek

Steeds vaker hebben kinderen voedingsgerelateerde problemen zoals overgewicht of ondergewicht, maagdarmklachten , voedselallergie of andere klachten. Vanaf 2013 word de diëtist weer vergoed voor 3 uur per jaar uit de basis en gaat dit voor kinderen niet af van uw eigen risico. Dus als u vragen heeft kom gerust.

 

Denkt u dat uw kind te dik is? Controlleer dit dan op de volgende website:

https://www.zuivelonline.nl/pagina/968/test_uzelf_of_uw_kind!_test_uw_kind!_bmi-meter.html

 

Dietist op school:

De schooldiëtist komt opscholen om gezond voedingsgedrag te stimuleren. Kinderen worden gesreend. Kinderen met een voedingsprobleem wordt gesignaleerd  en zo nodig behandeld.

 

Mogelijkheden:

  • Er is een mogelijkheid om workshops te organiseren.
  • Supershopper, hiermee leren kinderen spelenderwijs gezonde producten herkennen, etiketten lezen, een bewuste keuze maken.
  • Kinderen een op een te behandelen.
  • Smaaklessen geven https://smaaklessen.kennisnet.nl/